Potwierdzenie praw do spadku u notariusza – akt poświadczenia dziedziczenia

Nabycie spadku można stwierdzić w sądzie lub u notariusza. W pierwszym przypadku – sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w drugim – notariusz przygotowuje akt poświadczenia dziedziczenia.

W celu przeprowadzenia postępowania spadkowego u notariusza należy przygotować następujące dokumenty:
- odpis skrócony aktu zgonu
- odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego, w przypadku gdy w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim
- odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, które zmieniły nazwiska – odpis skrócony aktu małżeństwa
- oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeżeli zostały złożone)
- wszystkie testamenty sporządzone przez zmarłego (testamenty sporządzone własnoręcznie, testamenty sporządzone przez notariusza), w tym testamenty odwołane
- informację o numerze PESEL zmarłego (informacja taka wydawana jest nieodpłatnie przez urząd miasta lub “przecięty” dowód osobisty zmarłego).

W przypadku, gdy zmarły sporządził testament należy okazać taki dokument w kancelarii notarialnej.

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest w obecności wszystkich osób, które dziedziczą spadek zarówno na podstawie ustawy, jak i na podstawie testamentu.

W celu przeprowadzenie postępowania spadkowego u notariusza, osoba która jest powołana do dziedziczenia musi pojawić się osobiście w kancelarii notarialnej. W tym przypadku nie ma możliwości działania przez pełnomocnika.

Jeżeli spadek dziedziczą małoletnie dzieci, wówczas w postępowaniu spadkowym przeprowadzanym przez notariusza reprezentuje je rodzic (przedstawiciel ustawowy).

Jeżeli od chwili śmierci zmarłego nie upłynęło 6 miesięcy, wówczas spadkobiercy składają oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po zmarłym.

http://www.lodz-notariusz.com/kontakt.php

Ten wpis został opublikowany w kategorii prawo spadkowe i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>